وضعیت

شروع : ‏1391/07/29       پایان : ‏1391/10/03       24128 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz گینگیز ‏1391/09/27 17:20:29 غارت شده farzad ‏1391/09/28 17:25:48
2 farzad حسام. پویا.امیر.امین ‏1391/09/29 07:58:00 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 nana80 ‎myfc.jack.nima" *خداحافظی* و *NANA80 تسخیر
2 ساده دل بی نوا16 vafadaran+*kordan* تسخیر
3 reza reza's city (17) vafadaran+*kordan* تسخیر
4 nana80 غارت با نامردی=sudjo *خداحافظی* و *NANA80 تسخیر
5 king_ali_real king_ali_real's city (15) بهــتــرینهــا تسخیر
6 dany_2009 ++2++ شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر
7 dany_2009 ++6++ شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر
8 garadaghli ارتش نفرین شده1 پیمان سانونگانزا تسخیر
9 dvzking سرزمین سیستان شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر
10 king_ali_real king_ali_real's city (17) بهــتــرینهــا تسخیر
11 abi6300 abi6300's city (17) vafadaran+*kordan* تسخیر
12 مهدی کبیر تحت حمایت mehdi4620 پیمان برادری آریایی تسخیر
13 vahab v 1 شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
14 dany_2009 ++1++ شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
15 nana80 tondar1.swanعلی.مینا *خداحافظی* و *NANA80 محافظت
16 halivod چالدران آ.غ vafadaran+*kordan* محافظت
17 halivod چایپاره ( چورس ) vafadaran+*kordan* محافظت
18 dvzking Davarzan شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
19 kingl4i شهر نفرین شده6 شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
20 abi6300 مرگ خزنده و اکبر vafadaran+*kordan* محافظت
21 mehdi4620 M 2 پادشـاهان محافظت
#بازیکناتحاد
1 hamed h پادشـاهان
2 شاهین...
3 mari vafadaran+*kordan*
4 agh1367 شاهزادگان پارسی(nru)
5 mari vafadaran+*kordan*
6 abi6300 vafadaran+*kordan*
7 king_ali_real بهــتــرینهــا
8 بابک یاران زرتشت
9 بابک یاران زرتشت
10 بابک یاران زرتشت
11 mari vafadaran+*kordan*
12 mari vafadaran+*kordan*
13 ساده دل vafadaran+*kordan*
14 mari vafadaran+*kordan*
15 senator (AVENGERS (UNT
16 jahanam vafadaran+*kordan*
17 dvzking شاهزادگان پارسی(nru)
18 a216162 شاهزادگان پارسی(nru)
19 mari vafadaran+*kordan*
20 kingl4i شاهزادگان پارسی(nru)
21 king_ali_real بهــتــرینهــا
22 mari vafadaran+*kordan*
23 abi6300 vafadaran+*kordan*
24 jahanam vafadaran+*kordan*
25 kingl4i شاهزادگان پارسی(nru)
26 sami-1 یاران زرتشت
27 abi6300 vafadaran+*kordan*
28 bigbangs پادشـاهان
29 antiteror vafadaran+*kordan*
30 farzad vafadaran+*kordan*
31 farzad vafadaran+*kordan*
32 senator (AVENGERS (UNT
33 senator (AVENGERS (UNT
34 halivod vafadaran+*kordan*
35 dr.know بـهتـرین ها
مدال آوران هفته
مهاجمین
مهاجمین hellboy1361
مهاجمین king teuden
مهاجمین روح مرگ
مهاجمین jahanam
مهاجمین bounty hunter
مدافعین
مهاجمین gonjo
مهاجمین mari
مهاجمین روح مرگ
مهاجمین agh1367
مهاجمین bounty hunter
غارت کنندگان
مهاجمین hellboy1361
مهاجمین night._.elf
مهاجمین روح مرگ
مهاجمین legends brave
مهاجمین bounty hunter
مهاجمین skelet_king
پیشرفت کنندگان
مهاجمین ساکشن
مهاجمین esfahanak
مهاجمین farzad
مهاجمین شاهین...
مهاجمین renjer_313
مهاجمین hemayat
مهاجمین hamed h

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 salam aleykom 3200425
2 agh1367 2811465
3 parsa1 2479164
4 بابک 2291211
5 movaffaq 2193199
6 myfc 2168506
7 a-team 2122670
8 farzad 2101775
9 mari 1653399
10 alimerdoon_khan 1381183

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 farzad 192041772
2 mehdi4620 10844381
3 halivod 10718476
4 kingl4i 9740083
5 dany_2009 8297045
6 agh1367 3813528
7 روح مرگ 3743081
8 dvzking 3281210
9 محدثه 3058603
10 abi6300 3050606

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 halivod 2830801454
2 movaffaq 2399201783
3 agh1367 2335607814
4 farzad 1974641728
5 salam aleykom 1366680212
6 a216162 1347284542
7 اهورا 1308811914
8 juliasezar 1257719254
9 mehrpooya 1190278466
10 dvzking 1186491906

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 esfahanak 35769
2 jahanam 32433
3 antiteror 30836
4 parsa1 28423
5 dariush kabir 28303
6 agh1367 25702
7 ساکشن 23362
8 hamed h 22752
9 mehrpooya 22430
10 arash enzo 22020

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 شاهزادگان پارسی(nru) 31087189
2 بهــتــرینهــا 23223079
3 بـهتـرین ها 14730392
4 پادشـاهان 12983668
5 (AVENGERS (UNT 10016719
6 vafadaran+*kordan* 9159926
7 غــــــول هــــا 9031200
8 شاهزادگان پارسی 1 7866049
9 یاران زرتشت 6808292
10 TiTANs 5485938

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 vafadaran+*kordan* 201494643
2 بهــتــرینهــا 37042329
3 شاهزادگان پارسی(nru) 27586727
4 پادشـاهان 23954373
5 TiTANs 9303816
6 بـهتـرین ها 9278857
7 (AVENGERS (UNT 6209710
8 شاهزادگان پارسی 1 5979932
9 اهورامزدا(nru) 5232272
10 عقاب سياه 4652847

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 شاهزادگان پارسی(nru) 15538915694
2 بهــتــرینهــا 15271679680
3 بـهتـرین ها 7877171636
4 vafadaran+*kordan* 5683722704
5 پادشـاهان 5271004723
6 (AVENGERS (UNT 4788000908
7 غــــــول هــــا 4146543863
8 شاهزادگان پارسی 1 3232148724
9 هشتاد قهرمان 2900752194
10 گارد جاویدان 2483470105

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 شاهزادگان پارسی(nru) 794278
2 vafadaran+*kordan* 737081
3 پادشـاهان 431697
4 بـهتـرین ها 394185
5 بهــتــرینهــا 371728
6 (AVENGERS (UNT 345546
7 شاهزادگان پارسی 1 245040
8 امیررضالیوانی و علی 175508
9 TiTANs 167226
10 شاهزادگان پارسی2 UNT 166926

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 29084

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 4631 % 16
نجار 2276 % 8
منجم 9204 % 32
صنعتگر 3989 % 14
معمار 4029 % 14
 
زمان آخرین بروز رسانی ‏1397/02/06 21:14:02